Privacy statement

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en daarmee ook uw privacy.

Hieronder leggen wij u graag uit wanneer en waarom wij om uw persoonsgegevens vragen. Deze afspraken gelden voor alle bezoekers van onze website.

Wijziging van het privacy statement
Wij kunnen het privacy statement op ieder moment wijzigen. U kunt ons privacy statement altijd op deze website bekijken.

Wanneer leggen wij gegevens van u vast?
Als u telefonisch of via onze website een terugbelverzoek of sollicitatie achterlaat, dan leggen wij een aantal persoonsgegevens van u vast.

Deze persoonsgegevens kunnen wij vastleggen
Wij kunnen persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en geboortedatum. Daarnaast kan het gaan om:
  • Inloggegevens die u geeft wanneer u zich aanmeldt bij de eigen omgeving van Mijn Nuon of bij bepaalde Nuon-websites
  • Surf- en klikgegevens als u onze websites bezoekt

Hiervoor kunnen wij uw gegevens gebruiken
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor:
  • Het benaderen voor openstaande vacatures bij Nuon Sales Force N.V.
  • Analyse en marketingdoeleinden

Samenwerking met derde partijen
Voor een goede dienstverlening aan onze klanten maken wij gebruik van derde partijen binnen en buiten Europa. Een derde partij verwerkt onze klantgegevens alleen als dit ten goede komt van de dienstverlening. Wij maken dan altijd vooraf duidelijke afspraken met hen, zodat uw persoonsgegevens beschermd blijven. Wij verkopen nooit klantgegevens aan derde partijen die deze voor eigen doeleinden gebruiken.

Hoe kunt u zien wat wij met uw gegevens doet?
Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier is precies omschreven
  • Welke persoonsgegevens Nuon verwerkt
  • Van wie de persoonsgegevens worden verwerkt
  • Waarvoor wij persoonsgegevens gebruiken

U kunt dit zelf nakijken op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. Kijk bij 'Meldingenregister' en zoek op 'N.V. Nuon Sales Nederland'.

U heeft recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. En waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Als u dit wilt, stuurt u dan een brief, waarin u om inzage in uw persoonsgegevens vraagt. Zet in de brief uw naam, adres en telefoonnummer. En stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij willen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer info: Een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

Daarnaast heeft u het recht op uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist, onvolledig of niet overeenkomstig de wet worden verwerkt. Wilt u gebruikmaken van dit recht, stuurt u ons dan ook een brief.

Ons postadres vindt u op de contactpagina van www.nuon.nl. Wij kunnen u hiervoor maximaal € 5,- administratiekosten in rekening brengen. U krijgt binnen vier weken antwoord.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?
Wij vinden het belangrijk om uw persoonlijke gegevens goed te beschermen. Wanneer wij iets met uw persoonsgegevens doen houden wij ons aan de wetten en regels die hiervoor bestaan, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving, die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Nuon-organisatie.

Wat moet u zelf doen om uw gegevens veilig te bewaren?
U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden. Houd uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen. Zo voorkomt u dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens:
  • Niet langer dan wettelijk toegestaan
  • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgeslagen